Förtroendevalda

Våra regionråd

Ulf Berg (M)
Regionstyrelsens orförande
Sofia Jarl (C)
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
Birgitta Sacrédeus (KD)
Ordförande Regionala utvecklingsnämnden
Lisbeth Mörk-Amnelius
Ordförande Hälsovalsberedningen och Hjälpmedelsnämnden
Bo Brännström (L)
Ordförande Fastighetsnämnden och forskningsberedningen
Kerstin Lundh (MP)
Ordförande Hållbarhetsberedningen
Christer Carlsson (M)
Ordförande personalutskottet och servicenämnden